Informatyzacja

1 Zastosowanie systemów przywoławczych, przyzywowych
2 Zastosowania grafiki komputerowej